آبكاري نيكل براي كاربردهاي تزئيني ، مهندسي و شكل‌دهي الكتريكي به كار مي‌رود. در اين فرآيند از طريق كنترل تركيب و پارامترهاي عملياتي محلول مي‌توان خواص رسوب الكتريكي را در دامنه وسيعي تغيير داد. حدود 80% آبكاري نيكل براي موارد تزئيني و 20% آن براي اهداف مهندسي و شكل‌دهي الكتريكي است . كاربردهاي مهندسي آبكاري نيكل شامل مواردي است كه ظاهری براق لازم ندارند. رسوبهاي مهندسي نيكل معمولاً بدون گوگرد بوده و ظاهر كدري دارند. اين پوشش‌ها براي بهبود مقاومت خوردگي و سايش، بازسازي قطعات ساييده شده يا زير اندازه، تغيير خواص مغناطيسي، آماده ساختن سطح براي لعابكاري يا براي پوشش‌هاي آلي، در كاربردهاي الكتريكي به عنوان سد ديفوزيوني و اهداف ديگر به كار مي‌روند. اين موارد در صنعت شيمي، هسته‌اي، مخابرات، الكترونيك و كامپيوتر كاربرد فراوان دارد . بیشتر محلول های مصرفی شامل محلول نیکل واتس می باشد که مخلوط نمک های کلرو و سولفات و کلرو نیکل است اگر چه وان های هر کدام از نمک های کلرو و سولفامات نیکل نیز قابل استفاده هستند . دمای فرایند حدود 70-40 درجه سانتی گراد بوده و آندهای نیکل خالص به کار می روند و کارائی کاتد بیش از 95 درصد می باشد.

 محلول‌هاي آبكاري تزئيني نيكل حاوي افزودني‌هاي آلي هستند كه فرآيند كريستاليزاسيون الكتريكي را بگونه‌اي تغيير مي‌دهند كه پوششي صاف و براق (مثل آينه) مستقيماً از محلول رسوب كند. قبل از اينكه حمامهاي آلي مصرفي شوند در موارد تزئيني رسوب الكتريكي نيكل از طريق پرداخت مكانيكي صاف و براق مي‌شد. اين روند از سال 1870 تا 1945 ادامه پيدا كرد. براي اين كه از زرد يا كدر شدن نيكل در اتمسفر باز (فضاي آزاد) جلوگيري شود در اوايل سال 1925 روي پوشش‌هاي پرداخت شده نيكل، لايه نازكي از كروم به صورت الكتريكي رسوب داده شد كه در اوايل دهه 1950 به توسعه پوشش‌هاي چند لايه نيكل منجر گشت. پوشش‌هاي نيكل چند لايه همراه با پوشش كرومي ريزگسسته قادرند بيشتر فلزات، آلياژها، پلاستيك‌هاي پوشش‌پذير و ساير موارد را در دراز مدت محافظت كرده و ظاهر آنها را بهبود بخشند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 

 

 

 

الکترولس نیکل اصفهان آبکاری الکترولسآبکاری الکترولس نیکل فسفر اصفهان شهر اصفهان آبکاری نیکل سخت اصفهان نیکل اصفهان ایده پویان اصفهان نیکل الکترولس اصفهان الکترولس اصفهان اصفهان الکترولس نیکل فسفر نیکل-فسفر اصفهان