پوشش کامپوزیتی به روش ابکاری الکتریکی   

 

حمام نیکل انواع مختلفی دارد از جمله حمام واتس، حمام نیکل سخت و حمام مورد استفاده در الکتروفورمینگ که کاربردهای مختلفی نیز دارند. همانطور که از معنا لغوی کامپوزیت پیداست کامپوزیت به معنای ماده مرکب یا مخلوط می باشد. برای ساخت محلول های کامپوزیتی نیکل نیاز به حمام نیکل و یک جز سرامیکی به صورت پودر می باشد. سایز پودر مورد استفاده می تواند از ساز نانو تا ماکرو متغییر باشد. روش کلی ابکاری به این شرح است که پودر به صورت معلق در محلول نیکل پراکنده می باشد و در همین حالت ابکاری روی قطعه مورد نظر آغاز می گردد و هم زمان با سوب نیکل پودر سرامیک نیز با درصدی مخصوص رسوب میکند و پوشش کامپوزیتی بر روی قطعه شکل می گیرذ. این پوشش می تواند از خواص مختلف متالورژیکی متفاوت باشد حتی میتوان از پودرهایی با سختی بالا مثل الماس استفاده کرد و سختی قطعه را تا 4500 ویکرز بالا برد.

شرکت ایده پویان پوشش آماده ازائه خدمات آبکاری در این زمینه می باشد.