این شرکت برای اولین بار در استان اصفهان اقدام به راه اندازی خط آبکاری سرب نموده است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.