تحقیق و توسعه آبکاری

امروزه بدون شک تمامی افراد بشر در اندیشه توسعه به سر می برند. توسعه ای همه جانبه در کلیه امور زندگی و جامعه. توسعه چیست؟ چرا همه افراد، موسسات، سازمان ها و کشورها توسعه را سر لوحه کارهای خود قرار داده اند و برای رسیدن به این هدف در تکاپو هستند،چگونه می توان به توسعه دست یافت؟

توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای در حال توسعه، با ساختار علم و تکنولوژی آنها و کاربرد اجزای این ساختار در بخشهای مختلف بستگی دارد. مبحث تکنولوژی و ارتباط آن با توسعه یکی از موضوعات مهم و اساسی می باشد. توسعه به عنوان هدف، تکنولوژی وسیله رسیدن به این هدف بزرگ است. 

تکنولوژی چگونه به وجود می آید؟

بستر لازم برای خلق تکنولوژی و فعالیت آن و در نتیجه دستیابی به توسعه، فرآیندی است به نام تحقیق و توسعه یا Research & Development، یکی از مباحث عمده و اساسی در مسائل توسعه و تکنولوژی، موضوع تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه، به مثابه کانونی بذر نوآوری ها را در مهد امکانات موجود می رویاند و جوانه تکنولوژی های نوین را می پروراند و در صورت برخورداری از مدیریت صحیح بستر پیشرفت های علمی و فنی را می گستراند و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان می آورد.

امروزه تحقیق و توسعه یکی از مهمترین ارکان مراکز علمی و صنعتی به شمار می رود تا آنجا که قرن حاضر را قرن توسعه و تحقیق نامگذاری کرده اند.(برگرفته از مقاله آقای عبدالناصر مسعودی)

واحد تحقیق و توسعه شرکت ایده پویان پوشش اهداف خود را در جهت کمک به رشد و توسعه شرکت در 2 حیطه اصلی تنظیم کرده است؛ که به طور خلاصه عبارتند از:

•        شناسایی و معرفی آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک در رابطه با بهبود و ارتقاء خدمات ارائه شده توسط شرکت.

•        بررسی و مطالعه بر روی خدمات و محصولات ارائه شده و تلاش برای ارتقاء کیفیت و کارایی آنها.

واحد تحقیق و توسعه شرکت، علاقمندی خود را به همکاری با مراکز صنعتی، تحقیقاتی، دانشگاهی و نیز اساتید، دانشجویان و متخصصان در حوزه های مختلف مانند مهندسی مواد، مکانیک و شیمی و ... بویژه در زمینه پوشش های شیمیایی اعلام می‌دارد و از هرگونه کار مشترک در این زمینه‌ها استقبال می‌نماید.