مقایسه پوشش هاي الكترولس نيكل با پوشش هاي الكتريكي نيكل (بخش اول)

  • يكنواختي پوشش هاي الكترولس نيكل – فسفر زیادتر از پوشش هاي الكتريكي است به طوری كه هر چقدر هم كه جسم آبكاري شده داراي شكلي پیچیده و ناهموار باشد, پوشش به دست آمده از روش الكترولس داراي ضخامت يكساني در كليه قسمت هاي جسم است. در شکل زیر این تفاوت را می توان مشاهده کرد.

 

 

  • پوشش هاي الكترولس عموما داراي تركيب شيميايي يكنواخت تري نسبت به پوشش هايي نظير پوشش هاي الكتريكي نيكل مي باشد.
  • پوشش هاي الكترولس معمولا به صورت آمورف بوده و از خلل و فرج كمتري نسبت به پوشش هايي نظير پوشش هاي الكتريكي برخوردارند.
  • پوشش هاي الكترولس نيكل– فسفر داراي خواص مكانيكي و مغناطيسي يكنواخت تري نسبت به پوشش هايي نظير پوشش هاي الكتريكي برخوردارند.
  • سختي و مقاومت سایشي به دست آمده از پوشش هاي الكترولس نيكل- فسفر زيادتر از پوشش هاي الكتريكي است.
  • مقاومت به خوردگی پوشش های الکترولس نیکل در تست نمک فوق العاده بهتر از نیکل الکتریکی است.

 

الکترولس نیکل اصفهان آبکاری الکترولس

 

آبکاری الکترولس نیکل فسفر اصفهان شهر اصفهان آبکاری نیکل سخت اصفهان نیکل اصفهان ایده پویان اصفهان نیکل الکترولس اصفهان الکترولس اصفهان اصفهان الکترولس نیکل فسفر نیکل-فسفر اصفهان