آبکاری کروم سخت چیست؟

آبکاری کروم سخت یک فرایند آبکاری الکتریکی است که فلز کرم از محلول اسیدی کرومیک اسید رسوب می کند. ضخامت پوشش کروم سخت بین 2 تا 3000 میکرومتر متغییر است. ضخامت های کم در آبکاری کروم سخت بیشتر برای قطعاتی استفاده می شود که در معرض سایش قرار دارند یا در محیط خورنده قرار میگیرند. ضخامت های زیاد برای قطعاتی است که تعمییر شده و یا برای جبران کاهش سایز آنها استفاده می شود. 

 هدف اولیه گسترش پوشش کروم سخت این بود که از طریق ایجاد سطحی با ضریب اصطکاک کم در مقابل خراش، سایش و خوردگی مقاومت کنند. عمر کاری قطعات فرایندی را افزایش دهند.

کاربرد اصلی کروم سخت در جدول زیر آورده شده است

 آبکاری کروم سخت

 پوشش کروم سخت بعنوان پوشش صنعتی ، فرایندی و مهندسی نیز معروف است این پوشش به دلایل زیربا پوشش های تزئینی کروم تفاوت دارد:

1- هدف اولیه گسترش پوشش کروم سخت این بود که از طریق ایجاد سطحی با ضریب اصطکاک کم در مقابل خراش، سایش و خوردگی مقاومت کند و عمر کاری قطعات فرایندی را افزایش دهد. 

2- هدف مهم دیگر این است که ابعاد قطعاتی که اندازه آنها طبق مشخصات از پیش تعیین شده نیست بازسازی شود.

3- ضخامت پوشش کروم سخت معمولا در دامنه 2.5 تا 500 میکرو متر است در حالی که ضخامت پوشش کروم تزئینی حدود 1 میکرومتر می باشد.

4- پوشش کروم سخت به استثناء مواردی مستقیما روی فلز پایه نشانده می شود. ولی کروم تزئینی روی زیر لایه ای از نیکل یا مس بکار می رود. 

 کاربردهای اصلی کروم سخت: 

- مقاومت سایشی

- کاربرد در ابزار سازی

-بازسازی قطعات

 سختی پوشش کروم را نمی توان از طریق روش های سختی سنجی برینل یا راکول بطور دقیق تعیین کرد چون پوشش کروم سخت برای این آزمایش ها نازک است. نفوذ الماسه در این آزمایش ها به فلز پایه آسیب می رساند و تحت تاثیر آن قرار میگیرد به همین دلیل نیز معمولا سختی اندازه گیری شده کمتر از سختی واقعیست روش اندازه گیری سختی پوشش کروم سخت روش نوپ توسط الماس مقطع هرمی با زاویه 136 درجه می باشد و همچنین سطح پوشش می بایستی تا حد امکان پولیش شود.