آبکاری سرب - Lead Plating 

شرکت ایده پویان پوشش برای اولین بار در استان اصفهان پوشش آبکاری سرب را معرفی می کند. سرب به دلیل مقاومت بسیار زیاد خود در برابر خوردگی شیمیایی شهرت دارد. بخصوص مقاومت پوشش های سرب در مقابل اسیدهای معدنی مثل سولفوریک اسید قابل توجه است. از خواص دیگر بهبود خواص لحیم کاری میباشد که این امر باعث کاربردهای بسیار زیادی از این پوشش در صنایع مختلف می شود.

خدمات پوشش سرب این شرکت براساس استاندارد MIL-L-13808 طبق جدول زیر ارائه می شود.

Lead Plating Services to MIL-L-13808
Type I:  Without a preliminary copper coating
Type II: With a 0.33um (0.000015 inch) minimum preliminary copper underplate
Class 1 – 25 um (0.001 inch) minimum lead plating thickness
Class 2 – 13um (0.0005 inch) minimum lead plating thickness
Class 3 – 6 um (0.00025 inch) minimum lead plating thickness

Additional information noted regarding lead plating types:

6.1.1 Type I – No Copper Underplate: Lead may be plated directly on copper, brass or copper rich alloy surfaces.  For steel surfaces, the type II process with a preliminary copper coating should be used to obtain adequate adhesion and corrosion resistance.

6.1.2. Type II – Copper Underplate:  Recommended for all applications except where the presence of the initial thin copper coating is detrimental to the use.  The thin undercoat of copper increases the salt spray resistance of lead coatings varying in thickness from 6 to 25 um (0.00025 to 0.001 inch) by as much as a factor of two as well as improving adhesion of the lead to the steel.