الکترولاک (الکتروفورتیک)‌

می توان فرایند الکترولاک را نقطه مشترک آبکاری و رنگ آمیزی دانست.در فرایند الکتروفورتیک قطعه فلزی در محلولی با پایه آب فرو برده می شود که این محلول شامل ذرات رنگ است. ولتاژ الکتریکی به قطعه اعمال و باعث می شود این ذرات رنگ در سطح قطعه رسوب کنند. در فراینده الکتروفورتیک به شرط آنکه محول به تمام سطوح قطعه در تماس باشد می توان سطوح داخلی و خارجی قطعه را پوشش داد.

از ویژگی های فرایند الکترولاک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-        یکواختی پوشش

-        آبکاری سطوح راخلی و خارجی قطعه

-        رنگ بندی متنوع

-        جایگزین مناسب برای آبکاری طلا

-        آلوده نبودن فرایند الکترولاک

-        داوام و عمر طولانی پوشش

-        مقاومت به خوردگی در محیط های مرطوب