با سلام خدمت تمام بازدید کنندگان محترم 

با توجه به درخواست های دوستان و نظرات صنعتگران و دانشجویان علاقه مند به مهندسی سطح کانال تلگرام راه اندازی شده است 

موضوع کانال 

📣 فرایندهای مرتبط با ترمیم و بهبود انواع سطوح فلزی و غیر فلزی
🧪 آبکاری فلزات، غیر فلزات، نانو پوشش
🎨 دنیای رنگ ها
🎇 جوشکاری سطوح
🪄 پاشش فلز، PVD، CVD
📚کتاب و استانداردهای رایگان

 

کلیک کنید تا وارد کانال شوید