به منظور استفاده دانشجویان و صنعتگران علاقمند به موضوعات مهندسی سطح و علم مواد بخش Last Article Feed  در زیر مجموعه مقالات اضافه شد لازم به توضیح است در این بخش برای هر ژرنال 15 عدد از آخرین مقالات در دسترس وجود دارد.

همچنین این قسمت روزانه آپدیت می شود. امیدواریم مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.