مقاله آقایان امیر انصاری پور و احمد سلیمی در مجله صنعت آبکاری با عنوان تبدیل پوشش الکترولس نیکل کامپوزیتی از مقیاس آزمایشگاهی به صنعتی منتشر شد. همچنین این مقاله در سومین جشنواره صنعت آبکاری نیز مورد تقدیر داوران قرار گرفته است. در ادامه خلاصه مقاله آورده شده است؛

تبدیل پوشش الکترولس نیکل کامپوزیتی از مقیاس آزمایشگاهی به صنعتی

امیر انصاری پور، احمد سلیمی

چکیده

پوشش‌هاي الكترولس كامپوزيتي نوعی از پوشش‌هاي كامپوزيتي هستند كه ذرات جامد توسط آبكاري الكترولس و غوطه وري در حمام الكترولس با زمينة پوشش بر روي سطح قطعه هم رسوب می‌شوند. اضافه کردن ذرات ریز عنوان شده به پوشش الکترولس در مقیاس صنعتی با مشکلات فراوانی همراه است، معمولا این ذرات در کف وان ته نشین شده و معلق نگه داشتن این ذرات در حمام مشکل است بعلاوه ذرات اضافه شده به یکدیگر چسبیده و کلوخه می شوند. این عوامل باعث ایجاد پوشش غیر یکنواخت می شود و همچنین به دلیل اتلاف زیاد پودر ذرات، که معمولا گران قیمت نیز می باشند قیمت تمام شده پوشش افزایش پیدا میکند. در این طرح پژوهشی-صنعتی ابتدا وان مخصوص آبکاری الکترولس کامپوزیتی در مقیاس صنعتی ساخته و سپس با استفاده از آن بر روی چندین نمونه آزمایشی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P-SiC اعمال شد. نتایج نشان می دهد وان ساخته شده با موفقیت کار می کند و پوشش بدست آمده کاملا یکنواخت می باشد.

واژه های کلیدی: آبکاری، الکترولس، نیکل، کامپوزیتی.

مجله صنعت آبکاری شماره 74 - سال بیست و دوم - زمستان 93