راه اندازی خط آبکاری الکترولاک طلایی زیتونی

خط آبکاری الکترولاک یا الکتروفورتیک شرکت راه اندازی شده و آماده خدمت رسانی به مشتریان می باشد.