اخبار و رویدادها | تماس با ما

سال ۱۳۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد

(The Journal of Materials Research and Technology (JMRT

 1. Mona Moayeri, Ali Kaflou
  J Mater Res Technol.2018;7:403-9

  Abstract - Full Text - PDF
 2. Sina Ghaemi Khiavi, Esmaeil Emadoddin
  J Mater Res Technol.2018;7:410-8

  Abstract - Full Text - PDF
 3. ElMetwally M. Abdelrazek, Amr M. Abdelghany, Shalabya I. Badr, Mohamed A. Morsi
  J Mater Res Technol.2018;7:419-31

  Abstract - Full Text - PDF
 4. Dinesh Ragurajan, Mohsen Golieskardi, Meenaloshini Satgunam, Md Enamul Hoque, Angela Min Hwei Ng, Mariyam Jameelah Ghazali, Ahmad Kamal Ariffin
  J Mater Res Technol.2018;7:432-42

  Abstract - Full Text - PDF
 5. Vincent A. Balogun, Bankole I. Oladapo, Adeyinka O.M. Adeoye, Joseph F. Kayode, Samuel O. Afolabi
  J Mater Res Technol.2018;7:443-9

  Abstract - Full Text - PDF
 6. Miguel Cristobal, David San-Martin, Carlos Capdevila, José Antonio Jiménez, Srdjan Milenkovic
  J Mater Res Technol.2018;7:450-60

  Abstract - Full Text - PDF
 7. Yu.Yu. Kaplanskii, A.A. Zaitsev, Zh.A. Sentyurina, E.A. Levashov, Yu.S. Pogozhev, P.A. Loginov, I.A. Logachev
  J Mater Res Technol.2018;7:461-8

  Abstract - Full Text - PDF
 8. Juliana Zottis, Carla Adriana Theis Soares Diehl, Alexandre da Silva Rocha
  J Mater Res Technol.2018;7:469-78

  Abstract - Full Text - PDF
 9. Daniel Navarro da Rocha, Marcelo H. Prado da Silva, José Brant de Campos, Rubens L. Santana Blazutti Marçal, Dindo Q. Mijares, Paulo G. Coelho, Leila Rosa Cruz
  J Mater Res Technol.2018;7:479-86

  Abstract - Full Text - PDF
 10. Verona Biancardi Oliveira, Aline Maria Frez Ouverney, Claudine Guimarães Leite Cardoso, Carlos Sérgio da Costa Viana
  J Mater Res Technol.2018;7:487-91

  Abstract - Full Text - PDF
 11. Maria Luiza P.M. Gomes, Elaine A.S. Carvalho, Larissa N. Sobrinho, Sergio N. Monteiro, Rubén J.S. Rodriguez, Carlos Maurício F. Vieira
  J Mater Res Technol.2018;7:492-8

  Abstract - Full Text - PDF
 12. José Roberto Costa Guimarães, Paulo Rangel Rios
  J Mater Res Technol.2018;7:499-507

  Abstract - Full Text - PDF
 13. Bharatkumar Kanoje, Jigisha Parikh, Ketan Kuperkar
  J Mater Res Technol.2018;7:508-14

  Abstract - Full Text - PDF
 14. Ygor Macabu de Moraes, Carolina Gomes Dias Ribeiro, Carlos Luiz Ferreira, Eduardo Sousa Lima, Jean Igor Margem, Lucio Fabio Cassiano Nascimento, Sergio Neves Monteiro
  J Mater Res Technol.2018;7:515-9

  Abstract - Full Text - PDF
 15. Lucio Fabio Cassiano Nascimento, Sergio Neves Monteiro, Luis Henrique Leme Louro, Fernanda Santos da Luz, Jheison Lopes dos Santos, Fábio de Oliveira Braga, Rubens Lincoln Santana Blazutti Marçal
  J Mater Res Technol.2018;7:520-7

  Abstract - Full Text - PDF
 16. Fernanda Santos da Luz, Flávio James Humberto Tommasini Vieira Ramos, Lucio Fabio Cassiano Nascimento, André Ben-Hur da Silva Figueiredo, Sergio Neves Monteiro
  J Mater Res Technol.2018;7:528-34

  Abstract - Full Text - PDF
 17. Foluke Salgado de Assis, Artur Camposo Pereira, Fábio da Costa Garcia Filho, Édio Pereira Lima, Sergio Neves Monteiro, Ricardo Pondé Weber
  J Mater Res Technol.2018;7:535-40

  Abstract - Full Text - PDF
 18. Fábio de Oliveira Braga, Thiago Lara Milanezi, Sergio Neves Monteiro, Luis Henrique Leme Louro, Alaelson Vieira Gomes, Édio Pereira Lima
  J Mater Res Technol.2018;7:541-9

  Abstract - Full Text - PDF
 19. Luiz Antônio Fonseca Peçanha, Sergio Neves Monteiro, Ítalo do Vale Tomaz, Marlon Mendes de Oliveira, Alan Monteiro Ramalho, Noan Tonini Simonassi, Fabio de Oliveira Braga
  J Mater Res Technol.2018;7:550-3

  Abstract - Full Text - PDF
 20. Fábio de Oliveira Braga, Fernanda Santos da Luz, Sergio Neves Monteiro, Édio Pereira Lima Jr.
  J Mater Res Technol.2018;7:554-60

  Abstract - Full Text - PDF