اخبار و رویدادها | تماس با ما

سال ۱۳۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد

آشنایی با پوشش های کامپوزیتی (بخش اول)

 پوشش‌هاي كامپوزيتي شامل يك زمينه و فازهاي توزيع شده (ذرات يا الياف) در درون آن هستند (شكل ‏1) كه مي‌توانند خواص زير را ايجاد كنند:

1- افزايش استحكام به همراه چقرمگي مناسب

2- تشكيل مناطقي كه قادر به جذب يا انتشار انرژي، كاهش تنش و جلوگيري از رشد ترك باشند

3- بهبود خواص تريبولوژيكي (كاهش سايش و بهبود خواص اصطكاكي)

4- بهبود خواص حرارتي

5- بهبود مقاومت خوردگي

6- افزايش زبري

7- كاربردهاي تزييني

8- ايجاد خواص ممانعت‌كنندگي (نظير عايق حرارتي)

 

شکل1- تصوير شماتيك از پوشش كامپوزيتي 

در شکل 2 انواع مواد مورد استفاده به عنوان زمينه پوشش و فازهاي توزيع شونده در پوشش‌هاي كامپوزيتي آورده شده‌اند. گروه‌هاي مختلفي از پوشش‌هاي كامپوزيتي در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته‌اند كه از آن جمله مي‌توان به پوشش‌هاي چندلايه و پوشش‌هاي توزيعي اشاره كرد كه توسط روش‌هايي نظير روش الكتروشيميايي (آبكاري الكتريكي)، آبكاري الكترولس، پاشش حرارتي، رسوب فيزيكي بخار(‌PVD) و رسوب شيميايي بخار(CVD) ايجاد مي‌شوند.

 

شکل 2- انواع مواد بكار رفته در زمينه پوشش و فازهاي توزيع شونده در پوشش‌هاي كامپوزيتي 

وجود فازهاي توزيع‌شده در پوشش باعث بهبود خواص پوشش شده به‌طوري‌كه خواص پوشش به شدت تحت تأثير مقدار، چگونگي توزيع، شكل، اندازه و سختي فازها قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال حضور ذرات در پوشش‌هاي كامپوزيتي تنش‌هاي كششي داخلي را به دليل كار سختي كاهش داده و خواص تريبولوژيكي نظير مقاومت به سايش چسبان را افزايش مي‌دهند.

 

 

 

 

الکترولس نیکل اصفهان آبکاری الکترولسآبکاری الکترولس نیکل فسفر اصفهان شهر اصفهان آبکاری نیکل سخت اصفهان نیکل اصفهان ایده پویان اصفهان نیکل الکترولس اصفهان الکترولس اصفهان اصفهان الکترولس نیکل فسفر نیکل-فسفر اصفهان